Etusivu | home
Filosofia
Menopaluu
Design
Galleria

Jaana Tuomisto
Korutaiteilija – taidekäsityöläinen

 
Curriculum vitae
Jaana Tuomisto
Kuva: Onni 2,5 v

FILOSOFIA

Olen jakanut työskentelyni kahteen toisiaan tukevaan toimintatapaan. Menopaluu - design tuotanto tarjoaa uniikkeja käyttökoruja ja esinekoosteita taidekäsityötä arvostaville ihmisille.

Menopaluu – galleria puolestaan keskittyy taiteellisen ilmaisun esittelyyn korutaiteen kontekstissa, jolloin materiaalin sijaan tärkeämpää on taiteellinen sisältä. Uniikki korusuunnittelu ja valmistus osaltaan mahdollistaa korutaiteen kentällä työskentelyn sekä yksityisnäyttelyiden järjestämisen. Yleisesti työskentelyni ideologiset lähtökohdat liittyvät ympäristän kannalta kestävämpiin valintoihin. Lähestyn taiteellista prosessia ekologiselta kannalta. Pohdin miten käytettävissä olevasta materiaalista saisi vähemmällä energian kulutuksella ja ympäristönkuormituksella irti enemmän huomioiden esteettiset ja eettiset arvot.

Vuosien varrella hioutuneet toimintatavat rakentuvat kolmen pikku een ympärille, jotka ovat eettisyys, ekologisuus ja esteettisyys. Opiskellessani Lahden Muotoiluinstituutissa 80-luvun lopulla opetettiin lisäksi ergonomisuus ja ekonomisuus. Syventäessäni ammatillista osaamistani korutaiteen opinnoilla 2006 keskityin taiteelliseen työskentelyyn säilyttäen ekologiset taustavaikuttimet.

Eettinen ekologisuus työskentelyssäni on lähtökohtaisesti elämän itsensä kunnioittamista. Luonnonvarat huomioiva ja niitä kunnioittava suunnittelu on vastuullisen toiminnan periaate. Elämäntapana se soveltuu myös yksilötasolla tehtäviin valintoihin. Jaloilla äänestäminen onkin tehokas tapa vaikuttaa siihen mitä ja miten tavaraa tuotetaan. Tietoa tuotanto prosessien ja tekijöiden eettisistä vaikuttamisista vain on hankala saada. Olen yrittänyt tehdä omasta työskentelystäni läpinäkyvää säilyttäen käyttämäni materiaalin alkuperän ja tunnistettavuuden loppuun asti. Suunnittelen tekniset rakenne- ja liitosratkaisut siten että ne ovat korjattavissa, purettavissa ja myöhemmin lajiteltavissa jätteeksi. Näin toteutan osaltani elinkaari ajattelua.

Eettinen arvomaailma rakentuu pienten mutta oleellisten kysymysten sekä valintojen pohjalta. Ajoittain onkin hyvä kysyä itseltään mitä, mistä ja kenelle teen. Miten, missä ja miksi ihmeessä teen sitä mistä nyt puhun. Vastauksena kysymyksiin pyrin omalta pieneltä osaltani vähentämään jätteen syntymistä suunnittelemalla ja valmistamalla ympäristömyönteisiä tuotteita kierrätysmateriaalista yksilöllisyyttä arvostaville ihmisille. työstän tuotteet käsityötekniikoin uniikkina ja piensarjoina työhuoneellani Vantaalla. Toimin itsenäisenä taiteilijana, tavoitteena työllistyminen ympäristöä kunnioittaen sekä ympäristömyönteisen ajattelun edistäminen.

Ekologiset arvot toteutuvat työskentelyssäni mm. materiaalilähtöisesti. Käytän teoksissani jo olemassa olevaa materiaalia, vanhoja esineitä. Lähtökohtaisesti en etsi vaan löydän käyttämäni materiaalin sattumalta ja tunnepohjaisesti kirpputoreilta ja jätelavoilta. Lisäksi käytän teollisuudessa syntyvää jätemateriaalia. Olen suunnitellut ja valmistanut liikelahjoja myös yritysten omasta materiaalista.

Esteettiset arvot näkyvät teoksissani materiaalivalinnoissa ja ennakkoluulottomissa materiaalien yhdistelmissä. Niiden avulla kyseenalaistan materian hierarkista järjestystä, materiaaliin liitettyä statusta. Pyrin luomaan arvottomana pidetystä materiaalista visuaalisesti arvokasta. Käyttämiini esineisiin liittyy paljon aikaan, paikkaan ja tapahtumiin, historiaan sekä kulttuuriin sitoutuvia arvoja ja viestejä. Esineiden kautta voi tunnistaa omat kiintopisteensä historiassa niihin kytkeytyvien muistojen, tunteiden ja tiedon avulla.

työskentelyni tulokset eivät yritäkään edustaa ”vettä ja leipää” tyyppistä elämisen välttämättämyyttä. Toivon tarjoavani mahdollisimman monelle niitä ”sirkushuveja” jotka pitävät mielen virkeänä ja omantunnon puhtaana. Ammattini kautta avautunut mahdollisuus on mielenkiintoinen tapa kahlata läpi tämä lahjaksi annettu elämä.